FINANCE QUALITY S.R.O.

FINANCE QUALITY S.R.O.

Lidická třída 117/19
370 01 České Budějovice
IČ: 26070880
DIČ: CZ26070880

Informace o kanceláři FINANCE QUALITY S.R.O.

Charakteristika společnosti

 

Zkvalitnění a rozšíření služeb pro své zákazníky bylo impulsem pro sloučení několika fyzických osob v roce 2004 a vznik nového ekonomického subjektu Finance Quality, s.r.o., který tak navázal na mnoholeté zkušenosti svých zakladatelů.

 

Nejenom tradice a zkušenosti však vedly k dynamickému rozvoji společnosti, nárůstu klientů a možnosti poskytovat své služby i těm nejnáročnějším zákazníkům. Neustálé průběžné vzdělávání a sledování trendů a změn jsou základními kameny budování profesionálního týmu připraveného poskytnout své odborné služby firmám rozličné velikosti, předmětu podnikání, ale i firmám působícím jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni.

Prostředí marginálních podmínek ekonomické reality a její vícerozměrnost vystavuje podniky nutnosti řešit problémy komplexněji než dříve, a proto i náš tým využívá outsourcingových služeb dalších expertů z oblasti financí, ekonomiky, daňového systému a práva. Rovněž úzká spolupráce managementu s podnikohospodářskou katedrou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a s katedrami Ekonomiky a Financí a Účetnictví Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jsou zárukou poskytování kvalifikovaných rad. Pro zvyšování úrovně nabízených služeb se firma připravuje na certifikaci jak v oblasti účetní odbornosti, tak v oblasti jakosti při své podnikatelské činnosti (normy ISO řady 9000). Část našeho zákaznického portfolia (zejména podniky se zahraniční účastí) oceňuje i možnost komunikace s našimi zaměstnanci v německém, anglickém a francouzském jazyce.

Jsme si vědomi choulosti a důvěrnosti dat zpracovávaných při vedení účetní agendy a proto je naším krédem kvalita, spolehlivost a diskrétnost, což zaručujeme svým klientům písemně ve smlouvách. Dále bychom rádi upozornili na fakt, že jsme proti případným chybám, které se mohou i přes kontrolní mechanismy vyskytnout, náležitě pojištěni.

Věříme, že i my přispějeme k úspěšnému rozvoji Vaší společnosti či Vás alespoň zbavíme starosti s vedením účetnictví tak, abyste se mohli věnovat hlavnímu předmětu Vaší činnosti.

 

SLUŽBY:

Účetnictví a daňová evidence

 

 • - zpracování kompletní firemní účetní agendy (dříve podvojné účetnictví), případně daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • - zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních uzávěrek
 • - zpracování daňových přiznání - k dani z příjmů právnických i fyzických osob, k dani z přidané hodnoty, k silniční dani či k dani z nemovitostí
 • - zpracování výstupů z jednotlivých agend - přijatých a vydaných faktur, banky, pokladny, bankovních účtů, interních dokladů atd.
 • -sledování stavu závazků a pohledávek včetně vystavování upomínek a penalizačních faktur
 • - zastupování klienta před orgány státní správy a samosprávy - FÚ, OSSZ, ZP atd.
 • - zajištní odkladu podání daňového přiznání přes daňového poradce, zajištění účetního auditu
 • - vyhotovení podrobných statistických výkazů a sestav dle požadavků zákazníků
 • - rekonstrukce či kontrola účetnictví za několik let zpětně
 • NOVINKA! zpracování kompletní účetní agendy bytovým družstvům a společenstvím vlastníků (včetně rozúčtování energií a služeb na jednotlivé byty)

Personální a mzdová agenda

 

 • - vedení personální evidence zaměstnanců, agenda spojená s přijímáním a propouštěním zaměstnanců
 • - výpočet mezd, zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti
 • - zastupování firmy před úřady práce, zdravotními pojišťovnami a institucemi spravujícími sociální a důchodové pojištění
 • - zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů

Administrativní práce

 • - vystavování vydaných faktur
 • - vedení skladové evidence
 • - vyřizování firemní korespondence
 • připomínání důležitých termínů pro placení daní, odevzdání přiznání atd.

Ekonomické, daňové a účetní poradenství

 

 • - zpracování podnikatelských záměrů
 • - daňová optimalizace
 • - provedení kompletní analýzy hospodářské situace firmy včetně návrhu na změny
 • - finanční analýza (vertikální, horizontální, komparativní, oborová, poměrová)
 • - řešení úloh vícekriteriálního rozhodování a analýza efektivnosti jednotlivých investičních variant
 • - zpracování žádostí o úvěry, záruky, dotace a příspěvky
 • - zakládání nových firem

Archivní služby

 • - převzetí firemních archivů, roztřídění a případná skartace dle archivačního a skartačního řádu
 • - předání archiválií do státního archivu
 • - uložení dokumentů

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Lenka Trávníčková, jednatelka společnosti,

 

tel. +420 776 350 071

Cena za služby FINANCE QUALITY S.R.O.

Dle aktuálního ceníku a rozsahu poskytovaných prací.

Kde nás najdete?